Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar Cəhənnəm sakin-ləridirlər.