Kafir olub ayələrimizi yalan sayanlar isə Cəhənnəm sakinləridirlər.