Kar, lal və kor olduqlarına görə qayıtmazlar.

17-ci ayənin təfsirinə bax.