Kim yaxşı bir işə vasitəçilik etsə, ona bir pay düşər, kim də pis bir işə vasitəçilik etsə, ona da bir pay düşər. Allah hər şeyi Qoruyandır.

84-cü ayənin təfsirinə bax.