Kim zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu görəcəkdir

1-ci ayənin təfsirinə bax.