Kimin əməl dəftəri sağına verilmişsə,

1-ci ayənin təfsirinə bax.