Məgər Biz yeri üzünü döşək;

1-ci ayənin təfsirinə bax.