Məgər onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.