Mən də tədbir görürəm.

11-ci ayənin təfsirinə bax.