Məndən əvvəl Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün. Mən sizə Rəbbinizdən bir dəlil gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itaət edin.

48-ci ayənin təfsirinə bax.