Mərhəmətli və Rəhimliyə,

Allah təalanın bu ayəsi haqqında bəsmələdə kifayət qədər açıqlama verdik. Təkrara ehtiyac yoxdur.