Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də yaxın olan mələklər. Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır.