Müəyyən sayda olan günləri. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayda. Buna taqəti olanlar bir kasıbı yedirtməklə fidyə verməlidirlər. Kim könüllü olaraq yaxşılıq etsə, bu onun üçün daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruc tutmaq daha xeyirlidir.

183-cü ayənin təfsirinə bax.