Münafiqlər, həqiqətən də, Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki O, onları aldadır. Onlar namaza durarkən könülsüz qalxar, özlərini camaata göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər.