Musa təyin etdiyimiz vaxtda gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. Dedi: “Ey Rəbbim! Mənə göstər, Sənə baxım”. O dedi: “Sən məni görə bilməzsən. Lakin dağa bax. Əgər o, öz yerində qala bilsə, sən də Məni görəcəksən”. Rəbbi dağa göründükdə onu parça-parça etdi. Musa da bayılaraq yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi: “Sən pak və müqəddəssən! Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyəm!”