Müşriklər deyəcəklər: “Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız şərik qoşar, nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik”. Onlardan əvvəlkilər də beləcə yalançı hesab etmişdilər. Axırda əzabımızı daddılar. De: “Bizə göstərə biləcəyiniz bir bilginizmi var? Siz ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan danışırsınız”.