Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün Peyğəmbərini hidayət yolu və haqq din ilə göndərən Odur.