Nə bilirsən, bəlkə də, o təmizlənəcək!

1-ci ayənin təfsirinə bax.