Nə onlara yardım edə bilər, nə də özlərinə kömək edə bilərlər.