Neçə-neçə peyğəmbər  bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevir.

144-cü ayənin təfsirinə bax.