O, Allahın yanar odudur.

1-ci ayənin təfsirinə bax.