O, azğınların düşəcəkləri məkandır

17-ci ayənin təfsirinə bax.