O, deşib keçən ulduzdur!

1-ci ayənin təfsirinə bax.