O elə bir çeşmədir ki, ondan yaxın olanlar içər

18-ci ayənin təfsirinə bax.