O gün bəzi üzlər parlayacaq,

33-cü ayənin təfsirinə bax.