O gün bütün insanlar aləmlərin Rəbbinin hüzurunda dayanacaqlar

1-ci ayənin təfsirinə bax.