O gün çəkilməsi bir həqiqətdir. Tərəziləri ağır gələnlər – nicat tapanlardır.