O gün heç kəs heç kəsə fayda verə bilməyəcək. O gün hökm Allaha məxsusdur!

13-cü ayənin təfsirinə bax.