O gün kim qurtularsa, ona rəhm etmişdir. Bu, açıq-aydın uğurdur.