O gün onlardan hər birinin özünə yetəcək qədər işi olacaqdır.

33-cü ayənin təfsirinə bax.