O gün üzlər ağaracaq, üzlər də qaralacaqdır. Üzləri qaralan kəslərə: “İman gətirdikdən sonra kafirmi oldunuz? Elə isə, küfrünüzə görə dadın əzabı!”.

104-cü ayənin təfsirinə bax.