O heç kəsin ona gücü çatmayacağınımı zənn edir?

1-ci ayənin təfsirinə bax.