O kəslərə ki, Allah yolundan sapdırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər”.