O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar.

1-ci ayənin təfsirinə bax.