O, mehrabda durub namaz qılarkən mələklər onu çağırdılar: “Allah səni, Allah tərəfindən olan Kəlməni təsdiq edən, ağası, məhdudlaşdırılmış və əməlisalehlərdən bir peyğəmbər olacaq Yəhya ilə müjdələyir”.

38-ci ayənin təfsirinə bax.