O, Öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir.

69-cu ayənin təfsirinə bax.