O Rəbibn ki, xəlq etdi və nizama saldı;

1-ci ayənin təfsirinə bax.