O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədir?”