O, yazılı bir kitabdır

18-ci ayənin təfsirinə bax.