O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs vadidə – Tuvada belə xitab etdi:

15-ci ayənin təfsirinə bax.