O zaman sizlərdən iki dəstə ruhdan düşməyə hazır idi-lər. Allah isə onların yardımçısı oldu. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər.

121-ci ayənin təfsirinə bax.