Od onların üzərində qapanacaqdır.

11-ci ayənin təfsirinə bax.