Ölümünüzdən sonra Biz sizi diriltdik ki, bəlkə şükür edəsiniz.

55-ci ayənin təfsirinə bax.