Öncə eşlçilər barəsində sənə söylədik və o elçilər ki, barəsində sənə söyləmədik. Və Allah Musa ilə sözlə danışdı.