Onlar dedilər: “Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq.