Onlar Din gününü yalan sayarlar

7-ci ayənin təfsirinə bax.