Onlar öz iddialarına görə: “Bu mal-qara və əkinlər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heç kəs yeyə bilməz”– deyirlər. Mal-qaradan bəzisinə minməyi haram edir, bəzisini də üstündə Allahın adını çəkmirlər. Onlar Allaha iftira ataraq edirlər. O da onları atdıqları iftiraya görə cəzalandıracaqdır.