Onlar özləri küfr etdikləri kimi, sizin də küfr edib eyni olmanızı istəyərlər. Onlar Allah yolunda hicrət etməyincə onlardan dost tutmayın. Əgər üz çevirsələr, onları harada görsəniz, tutub öldürün. Onlardan nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun.