Onlara Öz elmimizlə bildirəcəyik. Axı Biz qaib deyildik.