Onlara Rəbbindən gələn elə bir ayə yoxdur ki, ondan üz çevirməsinlər.